Γεμάτο κεφάλι
από που να σε πιάσω;
Nα σε γυρίσω,
να σε αδειάσω


Λίγο ο αέρας όταν
σφυρήξει, θα
στρογγυλέψει κάθε ακμή
Και ό,τι φύγει από τη θέση,
κι έρθει στην άρση
ή την αρχή,


Άσ'το ατελές απ' τους
αιθέρες —
μοιάζεις με σφαίρα,
αλλά δεν είσαι
Μοιάζεις με σφαίρες

Words and photography by Dorah Stergiou